Exercitation qui dolor dolor lorem proident commodo nisi.

Filmning med drönare

För att fina översiktsbilder kommer vår drönare väl till pass. Leisborn Media gör avancerade tagningar från luften och skapar en helt ny dimension för de resulterande filmerna. I Sverige är drönarfilmning tillåten men bara under vissa villkor. Dessutom måste allt foto- och filmmaterial godkännas av Lantmäteriet innan det får spidas. Vi följer rådande lagar och förordningar och säkerställer att allt sker lagenligt och utnyttjar samtidigt alla möjligheter som bestämmelserna medger. Och de är för närvarande många. Enligt svensk lag från och med februari 2018 går det exempelvis bra att flyga upp till 120 meter över marken, vilket räcker till de flesta filmbehov. Med drönare kan vi både ta bilder i alla möjliga riktningar, cirkulera kring ett objekt, följa ett rörligt objekt (exempelvis en person, bil eller båt), och samtidigt ta både rörliga och stillbilder. det är först nyligen svenska lagar har tillåtit denna typ av verksamhet för produktionsbolag kommer vi att ladda upp smakprov allteftersom vi gör uppdrag för kunder, fullbordar projekt samt får godkännande för spridning. Kontakta oss för era tankar, mer information och en offert från oss.
YOUR MEDIA PARTNER  IN GOTHENBURG
Kontoret i Göteborg: Hängpilsgatan 5 426 77 Västra Frölunda
0709-534913 info [at] leisbornmedia.se

Några exempel på drönarfilm vi gjort

Filmning med drönare

För att fina översiktsbilder kommer vår drönare väl till pass. Leisborn Media gör avancerade tagningar från luften och skapar en helt ny dimension för de resulterande filmerna. I Sverige är drönarfilmning tillåten men bara under vissa villkor. Dessutom måste allt foto- och filmmaterial godkännas av Lantmäteriet innan det får spidas. Vi följer rådande lagar och förordningar och säkerställer att allt sker lagenligt och utnyttjar samtidigt alla möjligheter som bestämmelserna medger. Och de är för närvarande många. Enligt svensk lag från och med februari 2018 går det exempelvis bra att flyga upp till 120 meter över marken, vilket räcker till de flesta filmbehov. Med drönare kan vi både ta bilder i alla möjliga riktningar, cirkulera kring ett objekt, följa ett rörligt objekt (exempelvis en person, bil eller båt), och samtidigt ta både rörliga och stillbilder. det är först nyligen svenska lagar har tillåtit denna typ av verksamhet för produktionsbolag kommer vi att ladda upp smakprov allteftersom vi gör uppdrag för kunder, fullbordar projekt samt får godkännande för spridning. Kontakta oss för era tankar, mer information och en offert från oss.
Kontoret i Göteborg: Hängpilsgatan 5 426 77 Västra Frölunda
0709-534913 info [at] leisbornmedia.se

Några exempel på drönarfilm vi gjort

Filmning med drönare

För att fina översiktsbilder kommer vår drönare väl till pass. Leisborn Media gör avancerade tagningar från luften och skapar en helt ny dimension för de resulterande filmerna. I Sverige är drönarfilmning tillåten men bara under vissa villkor. Dessutom måste allt foto- och filmmaterial godkännas av Lantmäteriet innan det får spidas. Vi följer rådande lagar och förordningar och säkerställer att allt sker lagenligt och utnyttjar samtidigt alla möjligheter som bestämmelserna medger. Och de är för närvarande många. Enligt svensk lag från och med februari 2018 går det exempelvis bra att flyga upp till 120 meter över marken, vilket räcker till de flesta filmbehov. Med drönare kan vi både ta bilder i alla möjliga riktningar, cirkulera kring ett objekt, följa ett rörligt objekt (exempelvis en person, bil eller båt), och samtidigt ta både rörliga och stillbilder. det är först nyligen svenska lagar har tillåtit denna typ av verksamhet för produktionsbolag kommer vi att ladda upp smakprov allteftersom vi gör uppdrag för kunder, fullbordar projekt samt får godkännande för spridning. Kontakta oss för era tankar, mer information och en offert från oss.
YOUR MEDIA  PARTNER  IN GOTHENBURG
Kontoret i Göteborg: Hängpilsgatan 5 426 77 Västra Frölunda
0709-534913 info [at] leisbornmedia.se

Några exempel på drönarfilm vi gjort